Reference - katastr nemovitostí

  • OMI-MHMP - geometrické plány celého sídliště Černý Most II
  • Pozemkový fond ČR - geometrické plány pro prodej pozemků
  • Zahradní čtvrť a.s. - geometrické plány sídelního celku Zahradní Čtvrť
  • Benti, spol. s r.o. - geometrické plány sídelního celku Údolí Zlatého Potoka
  • Transinvest s.r.o. - geometrické plány sídelního celku Malé Benice