Reference - geodézie

 • Magistrát hl. města Prahy - výkon geodeta investora na sídlišti Černý Most II
 • Zahradní čtvrť, a.s. - výkon geodeta investora na stavbě sídliště Praha - Zbraslav, Nad Královnou
 • VaK Mladá Boleslav - zaměření kanalizační sítě v Mladé Boleslavi
 • Škoda Mladá Boleslav - účelová mapa pro přestavbu závodu
 • obce Březiněves, Štiřín, Všedobrovice, Běchovice, Lipová, Veselí nad Lužnicí - zaměření pro projekt inženýrských sítí
 • obce Dobřejovice, Březiněves, Benice - zaměření sídelního celku
 • British Aerospace - zaměřování, zpracování mapové dokumentace a výkon geodeta investora při přestavbě letiště Praha Ruzyně
 • Ministerstvo zahraničí ČR - zaměření skutečného stavu velvyslanectví ČR v Moskvě
 • Policie ČR - zaměření služeben ve Středočeském kraji
 • Státní tiskárna cenin, sp. - výkon geodeta nvestora při rekonstrukci objektů
 • PVK - zaměření pro rekonstrukci kanalizačního sběrače Trojská po havárii a sledování výškových poklesů
 • IDS - zaměření stanic metra Rajská Zahrada a Černý Most kontrolní přeměření vytyčovací sítě trasy CIV metra
 • A. Charouz, s.r.o. - zaměření sítě autoservisů
 • FCC - mapové podklady pro bankovní centrum Myslbek
 • CCS - výkon geodeta investora při stavbě správního centra
 • Zikuda - měření skutečných stavů vodovodů a kanalizací
 • IngBAU s.r.o. - měření pro rekonstrukci Fürstenberské zahrady