GIS

  • Společnost Gekon se již léta věnuje vývoji a nasazováním systémů GIS a patří mezi průkopníky v oblasti GIS nad daty katastru nemovitostí (KN). Jako jediná v ČR disponuje digitálními parcelními čísly bývalého Pozemkového katastru.
  • Dále se věnujeme aplikacím pro správu nemovitého majetku, které jsou propojené s digitální mapou KN.
  • Jsme schopni navrhnout a zajistit kompletní řešení potřebného HW pro nasazení GIS ve vaší instituci.
  • Nabízíme poradenské služby a vyhotovení kompletního návrhu GIS přímo dle vašich potřeb.
  • Zajistíme analýzu dat a jejich úpravu pro použití v GIS a jejich případnou digitalizaci.
  • (Ukážeme vám vaše data v prostoru)
  • Klademe důraz na uživatelsky přívětivé aplikace.
  • Pracujeme s technologiemi: Esri, Google API, Microsoft SQL Server, Oracle.........